• نشریات کاغذی همیشه پیش از آن که کارشان را رسماً آغاز کنند و روی دکه‌ها و پیشخان‌ها بیایند چند پیش‌شماره آماده‌ی انتشار می‌کنند تا کار به روی روال بیفتد.

  تیم تحریریه

  مهرداد اصیل
  m.a@kaaqaz.com

  احسان رستمی‌پور
  e.r@kaaqaz.com

  امید دوستی
  o.d@kaaqaz.com


  مدیر هنری

  شایان اصیل
  s.a@kaaqaz.com