ما اعضای وبسایت کاغذ اغلب به صورت حرفه‌ای در عرصۀ نشر و ادبیات یا رشته‌های نزدیک به آن فعال و درگیر هستیم. فکر ایجاد رسانه‌ای برای معرفی کتاب هم حاصل مشاهداتمان در کار نشر کتاب و ترویج کتابخوانی است. در زمانه‌ای که صنعت نشر روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، اغلب رسانه‌های رسمی کم‌تر از همیشه به حوزه‌های فرهنگی می‌پردازند و روزنامه‌ها و مجلات انباشته از مطالب سیاسی شده‌اند. به گمان ما این روند معکوس از جمله عوامل سردرگمی کتابخوان‌ها در بازار کتاب است و چه بسا ما را از خواندن کتاب دلزده کند. تلاش و آرزوی ما در وبسایت کاغذ بر این است که در بهبود این شرایط نقشی هرچند کوچک و جزئی داشته باشیم. در این راه چند اصول اولیه برای خودمان ترسیم کرده‌ایم تا بتوانیم خود را رسانه‌ای حرفه‌ای معرفی کنیم و شایسته اعتماد مخاطبان باشیم.

-کاغذ هرگز بر اساس منافع و مصالح اشخاص و نهادها عمل نخواهد کرد.

-کاغذ هیچ کمک مالی‌ای از شخص یا جایی دریافت نکرده و اگر در آینده کمکی دریافت کند آن را به اطلاع مخاطبان می‌رساند.

-کاغذ به ایجاز در هر زمینه‌ای اعتقاد راسخ دارد و می‌کوشد از درازگویی و درازنویسی بیهوده فاصله گیرد.