«چگونه مرور کتاب بنویسیم؟» منتشر شد

انتشارات ترجمان با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ را منتشر کرده است. این کتاب راهنمایی است برای نوشتن معرفی و…

انتشارات ترجمان با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ را منتشر کرده است. این کتاب راهنمایی است برای نوشتن معرفی و مرور کتاب.

برد هوپر، نویسندۀ کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم؟، ویراستار نشریۀ بوک‌لیست است؛ نشریۀ مرورنویسی برای کتابداران عمومی و آموزشگاهی که انجمن کتابخانه‌ها در شیکاگو منتشرش می‌کند. او سال‌ها تجربۀ نوشتن معرفی برای کتاب‌های بزرگسالان را دارد و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های متعددی را نیز برای کتابداران و کتابفروشان برگزار کرده است. چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ به نوعی حاصل این کارگاه‌ها و سخنرانی‌هاست. او در پیشگفتار کتاب هدف از نوشتن این کتاب را اینگونه شرح داده است:

«ناشران و کتابداران از مرورها برای فروش کتاب‌ها استفاده می‌کنند. نخستین سؤالی که همیشه در این مورد از من می‌پرسند این است که “چگونه کسی مرورنویس می‌شود؟”. مدرکی برای مرورنویسی وجود ندارد. برای اشتغال به مرورنویسی لزوماً به مدرک زبان و ادبیات، روزنامه‌نگاری یا نویسندگی خلاق نیاز نیست. همه‌چیز در تجربه خلاصه می‌شود. به قول یکی از شخصیت‌های نمایشنامۀ گلن‌گری، گلن راس فروش ملک یعنی موقعیت ملک، موقعیت ملک، موقعیت ملک. مرورنویسی هم یعنی تجربه، تجربه، تجربه. هدف این کتاب این است که به خوانندگان بیاموزد چگونه به یک کتاب و به مرورهای دیگران از کتاب‌ها بنگرند تا بیاموزند مؤلفه‌های اصلی یک مرور خوب کدامند و چگونه باید مرور بنویسند. فصلی نیز دربارۀ مرور کتاب گویا به قلم جویس ساریکس، نویسنده و کتابدار خبره، آمده است»

چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ شامل هشت بخش است: بازاریابی از طریق مرورنویسی، تفاوت‌های مرور و نقد، دو نوع مرور: قبل از انتشار و بعد از انتشار، مرور کتاب چه محتوایی دارد، مرور خوب چه ویژگی‌هایی دارد، مرورنویس خوب چه ویژگی‌هایی دارد، برگزاری کارگاه‌های مرورنویسی، نوشتن مرور کتاب گویا. مترجم در این کتاب واژۀ مرور کتاب را در ترجمۀ واژه review آورده که گاه در فارسی هم استفاده می‌شود.

چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ را علیرضا شفیعی‌نصب ترجمه کرده است و نشر ترجمان و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور آن را در 168 صفحۀ رقعی و با قیمت 13000 تومان منتشر کرده است.