«بازماندۀ روز» اواخر هفته منتشر می‌شود

مدیر نشر کارنامه از انتشار چاپ جدید بازماندۀ روز در اواخر هفته خبر داد. پس از آنکه کازوئو ایشی‌گورو جایزۀ ادبی نوبل را برد، بسیاری منتظر…

مدیر نشر کارنامه از انتشار چاپ جدید بازماندۀ روز در اواخر هفته خبر داد.

پس از آنکه کازوئو ایشی‌گورو جایزۀ ادبی نوبل را برد، بسیاری منتظر تجدید چاپ مهم‌ترین اثر او، بازماندۀ روز، با ترجمۀ نجف دریابندری بودند. این کتاب مدتی نایاب بود. روزبه زهرایی، مدیر نشر کارنامه، دربارۀ تجدید چاپ این کتاب به وبسایت کاغذ گفت: «کتاب بازماندۀ روز، در قبایی خاص و نو، از اواخر هفتۀ آینده وارد بازار می‌شود.»

بازماندۀ روز سومین رمان کازوئو ایشی‌گورو است که در سال ۱۹۸۹ جایزۀ بوکر را از آن او کرد. ایشی‌گورو در یادداشتی نوشته است که پیش‌نویس اصلی این رمان را در چهار هفته نوشته است. داستان این رمان در سال ۱۹۵۶ می‌گذرد. استیونز، راوی داستان، پیش‌خدمت پیر عمارت دارلینگتن است. او سفری را با ماشین به سمت غرب انگلستان آغاز کرده است که به سفری درون گذشته‌اش منتهی می‌شود. بسیاری ترجمۀ نجف دریابندری از این رمان را شاهکار ترجمۀ فارسی می‌دانند.