دو کتاب پیشنهادی عبدالله کوثری برای مطالعه

خبرگزاری کتاب، ایبنا عبدالله کوثری، مترجم آثاری از ادبیات آمریکای لاتین و تراژدی‌های یونان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایبنا دو کتاب را برای مطالعه پیشنهاد…

خبرگزاری کتاب، ایبنا

عبدالله کوثری، مترجم آثاری از ادبیات آمریکای لاتین و تراژدی‌های یونان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایبنا دو کتاب را برای مطالعه پیشنهاد کرده است: رمان مارش رادتسکی اثر یوزف روت و روانکاوی و ادبیات از حورا یاوری. معرفی این دو کتاب را از زبان کوثری بخوانید:

رمان مارش رادتسکی نوشتۀ یوزف روت، نویسنده خوب آلمانی، است که یک نوع رمان کلاسیک است. این رمان از دورۀ قبل از جنگ جهانی اول شروع می‌شود. رمان امپرطوری اتریش و ماجرای سه نسل از یک خاندان اشرافی را دربر‌می‌گیرد که از وفاداران به نظام امپراطوری هستند. روایت این رمان به‌گونه‌ای است که از نسل جدید‌تر آغاز شده و سپس به نسل اول این خانواده بازمی‌گردد. در این رمان همچنان‌که تحولات درونی یک خاندان شرح داده می‌شود، زوال یک امپراطوری را هم بیان می‌کند. یوزف روت نویسندۀ چیره‌دستی است و اخیراً کتابی به نام اعترافات یک قاتل از نشر ماهی از او منتشر شده است که مطمئناً کتاب خوبی است. یوزف روت در رمان مارش رادتسکی وارد بازی‌های روایی نشده و روایت شفاف و روشنی دارد. لازم است که این نکته را یادآور شوم که این اثر ترجمۀ خوب و روانی هم دارد.

کتاب روانکاوی و ادبیات مقایسه‌ای است بین هفت‌پیکر  نظامی و بوف‌کور صادق هدایت. در حقیقت این کتاب باز‌شناسی پیوند بین ساختارهای روایی و زیبایی‌شناختی این دو اثر با ساختار روان بهرام گور و راوی بوف کور است. تحلیل این کتاب بسیار ارزشمند است و هدف اصلی این تحلیل به نظر من بررسی اتفاقاتی است که در این دو اثر به فروپاشی شخصیت فردی منجر می‌شود. در این کتاب به یک نوع آسیب‌شناسی شخصیت‌های داستانی پرداخته می‌شود که به نظرم تحلیلی ارزشمند و مناسب دوستداران نقد است.

رمان مارش رادتسکی را نشر فرهنگ نشر نو با ترجمه محمد همتی در ۴۸۵ صفحه و با قیمت ۳۸هزار تومان منتشر کرده است. روانکاوی و ادبیات را هم نشر سخن در ۳۲۴ صفحه و با قیمت ۳۵هزار تومان منتشر کرده است.