سفرنامۀ کازانتزاکیس به چین و ژاپن منتشر شد

کتاب چین و ژاپن، سفرنامۀ نیکوس کازانتزاکیس به خاور دور، منتشر شد. این کتاب را محمد دهقانی حدود سی سال پیش ترجمه کرده بود و…

کتاب «چین و ژاپن»

کتاب چین و ژاپن، سفرنامۀ نیکوس کازانتزاکیس به خاور دور، منتشر شد. این کتاب را محمد دهقانی حدود سی سال پیش ترجمه کرده بود و نشر آتیه اولین بار در سال 1379 منتشر کرده بود. چاپ تازۀ این کتاب را بعد از سال‌ها نشر نی منتشر کرده است.

متن زیر برگرفته از مقدمۀ مفصل مترجم انگلیسی است، با اندکی تغییر و تلخیص:

«سفرنامه‌های کازانتزاکیس سهمی بزگ در گسترش ادبیات نوین داشته است. او در سفرنامه روشی جدید بنا نهاد، که ضمن حکایت ادبی سفر، همه‌چیز را، از توصیف مناظر گرفته تا مقاله‌ای فلسفی دربارۀ اندیشه‌مندان بزرگ یک سرزمین، بیان می‌کند. سفرنامه‌های کازانتزاکیس از صمیمیت او تراویده است- کوشش او برای فهم مردمی که با آن‌ها برخورد می‌کرد و سعی در یافتن ریشه و گسترۀ الگوهای رفتار و روش زندگیشان از طریق دنبال کردن تاریخشان تا آن‌جا که دانش او اجازه می‌داد. در سفرهایش، همچنین می‌کوشید تا آن رشتۀ نادیدنی را بیابد که بشریت را صرف‌نظر از ملیت، دولت، دین و تمدن با هم پیوند می‌داد.

مقبول‌ترین سفرنامه‌های او در یونان مسافرت- ژاپن، چین بوده است، که نخستین‌بار در 1938 منتشر شد و شامل دریافت‌های اوست از خاور دور در 1935 (22 فوریه- 6 مه). برخی توصیفات زیبای این کتاب با اندک تغییری به باغ صخره‌ها منتقل شد، رمانی به فرانسه، که در 1937 نوشت. در چاپ چهارم چین و ژاپن در 1958، بخش دومی به کتاب اضافه شد شامل آخرین نوشته‌های کازانتزاکیس، یادداشت‌هایش دربارۀ کتابی که قصد داشت تحت عنوان بیست سال بعد دربارۀ چین بنویسد. این یادداشت‌ها مفصلاً توسط همسرش حاشیه‌نویسی شده که او را در این سفر همراهی کرد و تمام اطلاعات زمینه‌ای دربارۀ این آخرین سفر او به خاور دور در 1957 به ما داد. چاپ جدیدی از این کتاب در 1962 در آتن بیرون آمد.

چین و ژاپن را نشر نی، در 384 صفحه در قطع رقعی، با جلد گالینگور و با قیمت 38000 تومان، منتشر کرده است.