نامزدهای نهایی دومین جایزۀ استاد نجفی

پایگاه اطلاع‌رسانی شهرکتاب از میان صد کتاب ترجمۀ ارسالی به دبیرخانۀ جایزۀ استاد نجفی، فهرست نامزدهای راه‌یافته به مرحلۀ نهایی دومین جایزۀ استاد ابوالحسن نجفی…