«در برابر استبداد» در نشر گمان منتشر می‌شود

ایلنا در برابر استبداد نوشتۀ تیموتی اسنایدر (استاد تاریخ دانشگاه یِیل و یکی از مشهورترین مورّخان زنده‌ی جهان) با ترجمۀ بابک واحدی به زودی منتشر خواهد…