رونق فروش «مرگ فروشنده» با اکران فیلم فرهادی

فیلم فروشنده، تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی، نیم‌نگاهی هم به نمایش‌نامه‌ی معروف آرتور میلر، با نام مرگ فروشنده، دارد. فروشنده روایتگر زندگی زن و شوهری است…