ثبت جهانی «جامع‌التواریخ»، نسخۀ کاخ گلستان

میزان مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث‌فرهنگی خبر داد نسخه‌ای از کتاب جامع‌التواريخ، نوشتۀ رشيدالدين فضل‌الله همدانى…