نشر کرگدن«گفت‌وگوی چهارنفره» را منتشر کرد

انتشارات کرگدن کتاب گفت‌وگوی چهارنفره؛ حق با منه، تو اشتباه می‌کنی! منتشر کرد. این کتاب نوشتۀ تیموتی ویلیامسن است و کامران شهبازی و سعیده بیات…