«پیکار با سرنوشت»؛ شاهی در لباس مبدل گدایی

سارا نگهدار در یادداشتی به طرح جلد کتاب‌های «پیکار با سرنوشت» و «قرن روشنفکری»‌ پرداخته و در انتقاد از کیفیت آن، به وظایف ناشر اشاره کرده است

پیشخان تازه‌ها

هنوز هم هرازگاهی کتابی منتشر می‌شود که سال‌ها پشت سد سانسور بوده است. هیچ مشخص نیست چرا کتابی ده سال مجوز نگرفته و حالا یک‌دفعه…