ترجمۀ کوثری از «ریچارد سوم» منتشر می‌شود

ریچارد سوم، شاهکار جاودان شکسپیر، با ترجمۀ عبدالله کوثری به زودی منتشر می‌شود. نشر نی همچنین جلد اول از خاطرات احمد زیدآبادی را با نام…

ریچارد سوم، شاهکار جاودان شکسپیر، با ترجمۀ عبدالله کوثری به زودی منتشر می‌شود. نشر نی همچنین جلد اول از خاطرات احمد زیدآبادی را با نام از سرد و گرم روزگار در دست چاپ دارد.

RICHARDIIIنمایش‌نامۀ ریچارد سوم که در سال ۳-۱۵۹۲ نوشته شده، از همان آغاز با استقبال فراوان خوانندگان و تماشاگران روبرو شد، چندان که آن را در کنار هملت و رومئو و ژولیت در شمار محبوب‌ترین آثار شکسپیر جای داده‌اند. این نمایش‌نامه داستان برآمدن و فروافتادن شاهی منفور را بازمی‌گوید. اما شکسپیر سیمای این مرد زشت‌صورت و زشت‌سیرت را چنان تصویر کرده که حضورش بر صحنه همۀ شخصیت‌های دیگر را به محاق می‌برد. این هیولای بی‌شفقت که در راه رسیدن به تاج و تخت انگلستان از هیچ دروغ و خدعه و جنایتی رویگردان نیست، با هوشی اهریمنی و نگاهی ژرفکاو تا اعماق وجود قربانیانش نفوذ می‌کند و آز و شهوت این یک یا عقل سست‌پای دیگری را آماج خود می‌گیرد. از این روست که جملگی را به‌آسانی می‌فریبد و سرانجام به نابودی می‌کشاند. اما فزون‌خواهی و غرور بی‌حدش سرانجام او را نیز قرین رسوایی و تباهی می‌کند.

AZ SARD O GARM E RUZEGAR ORIG

وبسایت نشر نی همچنین در معرفی از سرد و گرم روزگار، جلد اول خاطرات احمد زیدآبادی، برشی از آن را منتشر کرده:

«سرنوشت به دنبالم بود؛ “چون دیوانه‌ای تیغ در دست” به خلاف همسالانم، تسلیم آن نشدم. هر غروب پاییز از بلندای تک‌درخت تناور روستایمان چشم به افق‌های دوردست و بی‌انتهای کویر دوختم و به آواز درونم گوش فرا دادم؛ آوازی که مرا به “انتخاب” فرامی‌خواند. پس انتخاب کردم؛ فقر و بی‌پناهی را با شکیبایی تاب آوردم، از رنج و زحمت کار شانه خالی نکردم، سر در کتاب فرو بردم و بر همۀ تباهی‌های محیط اطرافم شوریدم…
این قصۀ سرگذشت من است تا ۱۸ سالگی.»