شرح نجات شاهکارهای هنری در «هفت روز»

نشر فنجان به‌زودی کتاب هفت روز؛ ماجرای نجات شاهکارهای هنری در جنگ جهانی دوم، اثر لیانید والینسکی، را منتشر می‌کند. این کتاب را رضا رضایی…

کتاب «هفت روز»

هفت روزنشر فنجان به‌زودی کتاب هفت روز؛ ماجرای نجات شاهکارهای هنری در جنگ جهانی دوم، اثر لیانید والینسکی، را منتشر می‌کند. این کتاب را رضا رضایی ترجمه کرده است. متن پشت جلد کتاب را در معرفی آن بخوانید:

«در ماه مۀ سال ۱۹۴۵، در جریان پیشروی ارتش سرخ به سوی برلین، گروهی از نظامیان شوروی وارد شهر درسدن شدند که آثار معماری و گالری‌های هنری آن شهرت عالمگیر داشت اما سه ماه پیش‌تر صدها هواپیمای بمب‌افکن بریتانیا و امریکا آن را بمباران و ویران کرده بودند. لیانید والینسکی که در دهۀ ۱۹۳۰ مهم‌ترین نقاش شهر کی‌یف بود، همراه با تعدادی از افسران و درجه‌داران ارتش شوروی به جست‌وجوی آثار هنری باارزش این شهر پرداخت و افراد گروه سرانجام پس از هفت روز توانستند بسیاری از شاهکارهای نقاشی را، که در شرایط نامناسبی تلنبار شده بودند، پیدا کنند و نجات بدهند.

به اعتقاد بسیاری این «عملیات نجات» مسیر تاریخ هنر را تغییر داد. کتاب حاضر هم روایت این «عملیات» است و هم شرحی بر آثار مهم نقاشی و پدیدآورندگان آن‌ها.»

 

معرفی این کتاب را اینجا بخوانید: «نقاشی‌های از بند رسته»