یک سال، یک کتاب؛ فهرست فصل‌نامۀ «نگاه نو»

نگاه نو ، شمارۀ 116 این فهرست از بخش «یک سال، یک کتاب» فصلنامۀ نگاه نو است. نگاه نو به رسم هر سال از چند صاحب‌نظر درخواست…

نگاه نو 116

نگاه نو ، شمارۀ 116

این فهرست از بخش «یک سال، یک کتاب» فصلنامۀ نگاه نو است. نگاه نو به رسم هر سال از چند صاحب‌نظر درخواست کرده یک کتابِ چاپ اول معرفی کنند که در فاصلۀ آذر سال گذشته ( 1395) تا آذر سال جاری (1396) خوانده‌اند و آن را برگزیده می‌دانند. اینجا فقط فهرستی از کتاب‌ها را آورده‌ایم. یادداشت‌هایی که دربارۀ هر کتاب نوشته شده، را در شمارۀ نوروزی نگاه نو بخوانید.

در فهرست زیر ابتدا نام معرفی‌کننده کتاب را آورده‌ایم، سپس مشخصات کتاب را (به ترتیب: نام کتاب، نام نویسنده، نام مترجم، نام نشر و موضوع کتاب).

 

۱- حورا یاوری

مانا | مهرناز شیرازی عدل | نشر قطره | رمان

 

۲- هرمز همایون‌پور

زندگی خصوصی مائو تسه‌تونگ (خاطرات پزشک مخصوص مائو) | دکتر لی جی‌سویی | محمدجواد امیدوارنیا | نشر جهان کتاب | خاطرات و تاریخ جهان

 

۳- سایه اقتصادنیا

فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی | علاءالدین طباطبایی | نشر فرهنگ معاصر | دستور زبان فارسی و زبان‌شناسی

 

۴- اسماعیل عباسی

مقالات و موضوعات عکاسی | عباس رحیمی، فرشته دیانت، حمیده حقیقی | نشر کتاب پرگار | کتاب‌شناسی و پژوهش عکاسی

 

۵- مصطفی ملکیان

سرشت شر | دارل کوئن | بهار رهادوست | نشر هنوز | فلسفه و اخلاق برای همه

 

۶- مژده دقیقی

به امید دیدار در آن دنیا | پی‌یر لومتر | مهستی بحرینی | نشر ماهی | رمان

 

۷- علیرضا آبیز

هندرسون شاه باران | سال بلو | مجتبی عبدالله‌نژاد | نشر فرهنگ نشر نو | رمان

 

۸- محمدعلی آتشبرگ

نامه‌های زندان (مروری بر خاطرات) | محترم میرعبدالله‌یانی، هادی پاکزاد | نشر اختران | خاطرات و تاریخ معاصر

 

۹- آبتین گلکار

بینوایان | ویکتور هوگو | مجمدرضا پارسایار | نشر هرمس | رمان

 

۱۰- حسن کریم‌زاده

زندانی بند هشت | هادی حیدری | نشر نظر | مجموعه کارتون

 

۱۱- مسعود احمدی

خط سیاه، متروی لندن | علیرضا آبیز | نشر کتاب فانوس | مجموعه شعر