فصلی از کتاب جدید اسلاونکا دراکولیچ

یکی از جستارهای تازه‌ترین کتاب اسلاونکا دراکولیچ، با نام بازدید دوباره از کافه اروپا است. متن این جستار را سارا احمدی به فارسی درآورده است.