«بازماندۀ روز» اواخر هفته منتشر می‌شود

مدیر نشر کارنامه از انتشار چاپ جدید بازماندۀ روز در اواخر هفته خبر داد. پس از آنکه کازوئو ایشی‌گورو جایزۀ ادبی نوبل را برد، بسیاری منتظر…