پیشنهادهای کاغذ در ۹۵

این فهرست خلاصه‌ای از مطالب معرفی کتاب «کاغذ» در تلگرام است. شاید در آستانه‌ی نوروز 1396 در انتخاب کتاب برای هدیه یا مطالعه در تعطیلات کمکتان کند.

رونق فروش «مرگ فروشنده» با اکران فیلم فرهادی

فیلم فروشنده، تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی، نیم‌نگاهی هم به نمایش‌نامه‌ی معروف آرتور میلر، با نام مرگ فروشنده، دارد. فروشنده روایتگر زندگی زن و شوهری است…